eboleslawiec.pl

Czego dotyczy sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa?

W dostępnym na stronie http://swgk.pl/pl/sprawozdanie-finansowe-przedsiebiorstwa artykule przygotowanym przez SWGK zawarto najważniejsze informacje na temat sprawozdań finansowych, które przedsiębiorstwa mają obowiązek sporządzać zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Tekst tłumaczy czym jest sprawozdanie finansowe, jakie dane obejmuje, jak często się je tworzy, przedstawia podział tego rodzaju dokumentów ze względu na częstotliwość ich opracowywania (kryterium powtarzalności), a także złożoność podmiotu objętego sprawozdanie, a następnie wymienia elementy składowe kompletnego raportu, wśród których znajdują się wprowadzenie, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.Grupa SWGK
Wojskowa 4
60-792 Poznań
tel. 61 866 67 88