eboleslawiec.pl

Terapia małżeńska w Warszawie

Pozostając w związku małżeńskim prowadzimy wspólne życie, nie bez znaczenia dla partnerów jest stan ich psychiki. Wahania i zmiany nastroju jednej strony bezpośrednio wpływają na stronę drugą i w efekcie na płaszczyznę wspólną, nierzadko powodując problemy we wzajemnym zrozumieniu i empatii. Proponowana przez serwis psychiatrzy.pl terapia małżeńska pozwala na rozwiązywanie tego typu problemów w oparciu o metody mające na celu uwrażliwienie małżonków na siebie przez co następuje poprawa jakości więzi i generuje się chęć wspólnego stawienia czoła impasom.


INZPiRO
Sienna 72
00-833  Warszawa
tel. 601944242